تحقیقات بازاریابی شرط لازم جهت برون رفت از رکود
دکتر مهدی حلاج دبیر اجرائی و مدرس اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک برند بر پایه...

سه شنبه 7 بهمن 1393
ادامه این خبر
 
 
 
آموزش مهمترین رکن توانمندسازی خانواده و سازمان است
دکتر سید یاسر مهدی مهرآور سخنران و مدرس اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک برند بر پایه...

دوشنبه 6 بهمن 1393
ادامه این خبر
 
 
 
نقش مدیریت برند در در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
دکتر علی همتی رئیس کنفرانس مدیریت استراتژیک برند بر پایه مفاد اقتصاد مقاومتی با...

یکشنبه 5 بهمن 1393
ادامه این خبر
 
 
 
اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک برند
ثبت نام اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک برند بر پایه مفاد اقتصاد مقاومتی تاریخ...

سه شنبه 30 دی 1393
ادامه این خبر
 
 
 
مدیریت ارتباط با مشتری  دربازارهای صنعتی الکترونیکی
در عصر حاضر، جو محیط تجاری بین المللی تغییر یافته است ;این تغییرات سریع در محیط جهانی...

چهارشنبه 26 آذر 1393
ادامه این خبر
 
 
 
بزرگترین سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی
سمینار تخصصی کشور با موضوع بازاریابی و خدمات و ابزارهای مالی با همکاری...

شنبه 26 مهر 1393
ادامه این خبر