نقش مدیریت برند در در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
دکتر علی همتی رئیس کنفرانس مدیریت استراتژیک برند بر پایه مفاد اقتصاد مقاومتی با...

یکشنبه 5 بهمن 1393
ادامه این خبر
 
 
 
اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک برند
ثبت نام اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک برند بر پایه مفاد اقتصاد مقاومتی تاریخ...

سه شنبه 30 دی 1393
ادامه این خبر
 
 
 
مدیریت ارتباط با مشتری  دربازارهای صنعتی الکترونیکی
در عصر حاضر، جو محیط تجاری بین المللی تغییر یافته است ;این تغییرات سریع در محیط جهانی...

چهارشنبه 26 آذر 1393
ادامه این خبر
 
 
 
بزرگترین سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی
سمینار تخصصی کشور با موضوع بازاریابی و خدمات و ابزارهای مالی با همکاری...

شنبه 26 مهر 1393
ادامه این خبر
 
 
 
آموزش مهمترین رویکرد توسعه بازاریابی دنیای  امروز است
صنایع، تجارت و تولید برای رشد و اعتلای خود نیازمند توسعه بخش بازاریابی و مجهز شدن به...

چهارشنبه 16 مهر 1393
ادامه این خبر
 
 
 
داروسازی دکتر عبیدی، پیشتاز در صنعت داروسازی ایران
همانطور که بهداشت و درمان یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذاردرحفظ و تامین سلامت افراد...

چهارشنبه 16 مهر 1393
ادامه این خبر